Skip to main content

Privatlivspolitik for Frivilligcenter Rebild

(Senest ændret 17. august 2021)

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Frivilligcenter Rebild er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

 • Kontaktperson: Christina Dige Rejkjær
  Tlf.30105729
  Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Behandling af personoplysning
Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger

 • Almindelige personoplysninger:
  - Kontaktoplysninger som navn, foreningens adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, kontingentindbetaling
 • Følsomme personoplysninger:
  - Medlemskabafforening

Deltageroplysninger

 • Almindelige personoplysninger:
  - Kontaktoplysninger som navn, telefonnummer, e-mailadresse
 • Følsomme personoplysninger:
  - Medlemskabafforening

Frivillige

 • Almindelige personoplysninger:
  - Kontaktoplysningersomnavn,telefonnummer,e-mailadresse

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. Derudover henter vi kun offentligt tilgængelige oplysninger, som f.eks. kontaktoplysninger, som er tilgængelige på foreningens egen hjemmeside, Facebook eller andet.

Frivilligcenter Rebilds formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til at behandle dine oplysninger:

 • At vi har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med behandling af medlemsoplysninger:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbreve
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter – herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At komme i kontakt med medlemmer, f.eks. til at udføre undersøgelser, lave statistik eller andet, med henblik på servicering af medlemmer og udvikling og forbedring af vores arbejde

Formål med behandling af deltageroplysning:

 • Statistik og evaluering af vores arbejde
 • Information til eventuelle samarbejdspartnere ifm. kurser og arrangementer

Formål med behandling af oplysninger om frivillige/borgere:

 • At kunne kontakte den enkelte frivillige vedrørende relevante arrangementer, samtaler, undersøgelser og evaluering

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Ved tilmelding om medlemskab ved Frivilligcenter Rebild samtykker du til, at Frivilligcenter Rebild må registrere og opbevare navn, telefonnummer og E-mail. Oplysningerne anvendes ved opkrævning af kontingent, udsendelse af nyhedsbreve, invitation til møder m.v.
Ved tilmelding kan du give samtykke til, at oplysninger om kontaktperson og forening/gruppen må fremgå af frivilligcentrets foreningsguide og videregives til borgere, der henvender sig for at få kontakt til foreningen.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med kurser og lignende aktiviteter, sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse til relevante samarbejdspartnere.
Derudover videregives der relevante oplysninger til Business Park Nord og Café Nord ift. lokalebooking og bestilling af forplejning.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af Frivilligcenter Rebild, som deltager i kurser eller arrangementer, eller som frivillig/borger i kontakt med Frivilligcenter Rebild (eksempelvis i forbindelse med frivilligsamtaler):
Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig to år efter at dit medlemskab er ophørt
Deltagere i kurser og arrangementer: Vi sletter oplysninger om dig to år efter din deltagelse.
Frivillige/borgere: Vi sletter oplysninger om dig to år efter din kontakt med Frivilligcenter Rebild.
Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, deltagere og frivillige/borgere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig i et almindeligt anvendt format

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.