Skip to main content

Kommune

Samarbejde mellem kommunen og frivillige foreninger

Frivilligcenter Rebild er de frivilliges forening, og vi ønsker at styrke samarbejdet mellem kommunen og de frivillige foreninger, grupper og enkeltpersoner. Der er nemlig vores klare overbevisning, at sådanne samarbejder kan åbne nye muligheder og skabe værdi – både for kommunen, for foreninger, de frivillige og ikke mindst for borgerne.

Flere af kommunens og de frivillige tilbud overlapper hinanden, og der findes flere eksempler på, at man med en fælles indsats kan forbedre kvaliteten af tilbuddene til gavn for borgerne.

Vi understøtter samarbejder

Som frivilligcenter vil vi gerne understøtte et øget samarbejde mellem kommune og frivillige foreninger. Vi ønsker at medvirke til at bygge nye broer mellem kommunale indsatser og frivillige indsatser og dermed skabe grundlag for fælles løsninger til gavn for borgerne.

I den forbindelse kan vi i Frivilligcenter Rebild tilbyde konkret hjælp og sparring til kommunale institutioner og frivillige foreninger, der ønsker at opbygge samarbejde med hinanden.

Vi kan eksempelvis byde ind med viden om:

  • Hvordan I rekrutterer og fastholder frivillige.
  • Hvordan I kan igangsætte, organisere og pleje samarbejdet.
  • Hvilke krav I kan stille til de frivillige.
  • Idéer til hvordan I fordeler opgaver og ansvar.

Tag fat i os, hvis du ønsker sparring til et konkret projekt, et samarbejde eller f.eks. facilitering af en workshop eller et foredrag/kursus.

Har du spørgsmål er du også meget velkommen til at kontakte os.