Skip to main content

GDPR


GDPR (General Data Protection Regulation) er en europæisk lovgivning, der har til formål at beskytte borgernes persondata og give dem mere kontrol over, hvordan deres data anvendes. Hvis din forening håndterer persondata, er det vigtigt at have en god forståelse af GDPR og de krav, der skal overholdes. Nedenfor finder du en række forskellige værktøjer og artikler, der kan hjælpe dig med at navigere i GDPR-lovgivningen og sikre, at din forening overholder de nødvendige krav. Uanset om du har brug for praktisk vejledning eller mere dybdegående artikler, så har vi alt det, du har brug for på ét sted.

Læs om GDPR og persondataloven, og hvad det betyder for jer som forening.

Regler for persondata i foreninger

Få overblik over de vigtigste regler om GDPR og databeskyttelse, som gælder, når foreninger og frivillige organisationers behandler persondata og oplysninger om personer som fx medlemmer, frivillige, brugere og ansatte. Få også råd om de regler, der gælder, når I bruger billeder på foreningens hjemmeside, sociale medier og internettet.


 Vejledning til idrætsforeninger om behandling af persondata

DGI har udarbejdet en Vejledning til idrætsforeninger om behandling af persondata. Vejledningen er et hjælperedskab, som foreninger kan bruge, når de skal i gang med at gennemgå, hvilke personoplysninger foreningen behandler, og hvordan de behandles. Til vejledningen hører tre bilag, der er skabeloner til dokumenter foreningen kan have brug for.

Find vejledningen og de tilhørende skabeloner her:


Brug evt. dette skema som hjælp til at kortlægge foreningens personoplysninger:


Se hele artiklen på DGI's hjemmeside


En forenings behandling af personoplysninger vil være omfattet af databeskyttelsesretten. Foreninger skal derfor iagttage de databeskyttelsesretlige regler.

Udtrykket "behandling" bruges som en samlet betegnelse for alle former for håndtering af personoplysninger, f.eks. registrering, opbevaring, systematisering og videregivelse.

Foreningers behandling af personoplysinger vil eksempelvis være registrering af foreningens medlemmer og oplysninger om foreningens frivillige.


Datatilsynet har udarbejet en oversigt over ofte stillede spørgsmål vedrørende frivillige foreningers behandling af personoplysninger. Se oversigten her: