Skip to main content

Rekruttering


At rekruttere frivillige er en vedblivende udfordring for mange foreninger, og det er vigtigt at være opmærksom på behovet for at tiltrække og fastholde nye frivillige. At have et stærkt og motiveret hold af frivillige kan hjælpe med at opnå succes og nå jeres mål som forening. Nedenfor tilbyder vi en række værktøjer, artikler og vejledninger, der kan hjælpe din forening med at forbedre jeres rekrutteringsproces og tiltrække nye frivillige. Uanset om du har brug for praktiske tips til at øge synligheden af jeres rekrutteringskampagner, eller strategier til at forbedre jeres rekrutteringsproces, så har vi alt det, du har brug for på ét sted.

Guide til rekruttering af frivillige


Artikler:

Sådan tiltrækker I flere frivillige - Frivillige foreninger har altid brug for arbejds- og ledelseskraft. Her får du inspiration til at klare opgaven.

Frivilligstrategi - Hvem? Hvor mange? Hvornår? Hvordan? Bliv bedre til at tiltrække ledere, trænere, instruktører og hjælpere til din forening med en klar strategi for processen.

Lav en gruppe: Frivillige finder flere frivillige - Jungletrommer er et godt instrument, når du skal rekruttere flere frivillige hænder til din forening eller event. Et godt tip er at danne en gruppe af frivillige, der har fokus på at tiltrække flere frivillige. Overvej at aflønne med en symbolsk løn, der går til foreningskassen.

Spørg rigtigt - Stil de rigtige spørgsmål til de rette mennesker og hav motivation i fokus. Det er opskriften, uanset om du ønsker flere frivillige til små eller store opgaver.

Fem fif til at finde frivillige på nye måder -  Spørg folk på nye måder, om de vil være frivillige. I kan blive overraskede over, hvor mange, der siger ja.

Fødekæden - Trinvis involvering er et godt trick, når du rekrutterer frivillige, og opgaverne skal altid matche og også gerne udfordre opgaveløseren.


Klub Frivillig:

Vil I have flere frivillige? I 5 steps guider Lasse Petersen fra IS Skævinge til hvordan I kan oprette jeres egen klub frivillig. Se videoen fra DGI her:

Se Lasse Petersen fortælle om Klub Frivillig
Se videoen om klub frivillig
Klub i 5 steps:

Se de fem steps til at oprette jeres egen Klub frivillig:

Step 1: Diskutér effekten af en Klub Frivillig

Enighed og forventingsafstemning er vigtig inden I starter med at etablere Klub Frivillig. Tag derfor en grundig snak om hvad effekten af at etablere en klub frivillig i jeres forening.

Todo
 • Har alle været med i diskussionen?
 • Har I skrevet visionen ned?

Få inspiration til hvordan man fastlægger sin vision

Step 2: Formulér visionen

Bliv nu konkret og definér jeres vision for Klub Frivillig.

Todo
 • Formulér visionen i 2-3 linjer.
 • Beskriv hvad I vil med klub frivillig.
 • Tænk stort!

Step 3: Etablering af Klub Frivillig

Sammensæt en styregruppe med mennesker, der er gode til netværk.

Todo
 • Lav en list over navne på personer, der kunne være en del af styregruppen
 • Spørg ansigt til ansigt
Step 4: Markedsføring

Rekruttering til klub frivillig er afhængig af at budskabet bliver spredt.

Todo
 • Lav en liste over arrangementer og medier hvor I vil fortælle om Klub Frivillig.
Step 5: Vedligehold klub frivillig

Når klubben er etableret skal den vedligholdes.

Todo
 • Synliggør resultaterne af Klub Frivillig
 • Hold arrangementer for de frivillige
 • Hold jeres systemer opdaterede

Artikler:

TEMA: Rekruttering af frivillige - I har opgaverne, og nu mangler I frivillige til at udføre dem. I processen med at få nye frivillige involveret i foreningens arbejde, er det afgørende, at I målretter kommunikationen til de rigtige mennesker, byder dem ordentlig velkommen og afstemmer jeres gensidige forventninger helt fra begyndelsen.

TEMA: Frivilliges motivation og engagement - Hvordan sikrer I tilfredse frivillige, der bevarer gejsten og har lyst til at gøre en indsats – også i længere tid? Bliv klogere på, hvad I kan gøre for at udvikle, motivere og fastholde jeres frivillige.

Sådan rekrutterer I nye frivillige - Få inspiration til rekruttering, når I mangler frivillige til opgaver I jeres forening eller organisation.

6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige - Få inspiration til, hvordan I kan arbejde med at motivere frivillige og fastholde dem i jeres organisation eller forening. Brug guidens anbefalinger til at arbejde systematisk med rekruttering og ledelse af jeres frivillige.

3 veje til at vække frivilliges indre motivation - Plads til at frivillige kan få indflydelse, bruge sig selv og samtidig være en del af et fællesskab. Det er de tre parametre, der skal bringes i spil for at vække den indre motivation.

Rekruttering af unge frivillige på skoler og uddannelsesinstitutioner - Få inspiration til, hvordan I som forening kan rekruttere unge via samarbejdsmuligheder og besøg på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Fakta og tal om danskernes frivillige engagementFå de vigtigste tal og fakta om de 40 % af danskerne, som deltager i frivilligt arbejde i Danmark. Få også svar på hvad frivilligt arbejde er, hvem de frivillige er og hvor i landet der er flest frivillige.

Gratis E-bog:

Motivér den frie vilje. En antologi om fastholdelse og rekruttering af frivillige. Hent bogen ved at klikke på den til højre:


DBU's Frivillighedsguide

Frivillighed er helt centralt i en forening. Men hvad kan man gøre for at tiltrække og fastholde forskellige typer af frivillige? Anerkendelse er ifølge en frivillighedsekspert afgørende. Læs hvorfor og hvordan i DBU Jyllands nye frivillighedsguide.


Vores primære målgruppe er de mennesker eller grupper, der har et koordinerings-og/eller et ledelsesansvar i organisationer, der involverer frivillige.

Via undervisning, metodeudvikling og dybdegående undersøgelser skaber vi rammer, som gør en varig kapacitetsændring mulig i organisationer, der involverer frivillige, således at deres arbejde med frivillige understøtter det, organisationen er sat i verden for at lykkes med.

Vores ydelser falder inden for disse områder:
Vi kompetenceudvikler ansatte og frivillige og er rådgivere på små og store projekter og strategiforløb for en bred vifte af sektorer.
Vi evaluerer og undersøger frivilligindsatser, metodeudvikling og trivsel i frivillig-organisationer.
Vi udgiver fagbøger og læringsmaterialer.

Ingerfair er en virksomhed, der er uafhængig af offentlige tilskud eller faste donationer fra fonde.