Skip to main content

FlereMed

Hvad er Projekt FlereMed?

Projektet er et samarbejde mellem Rebild Kommune, Røde Kors og Frivilligcenter Rebild. Projektet har kort fortalt til formål at få flere mennesker ud som frivillige eller som deltagere i vores lokale foreninger og fællesskaber – til gavn for den enkelte og til gavn for foreningslivet.

Målgruppen

Mulgruppen for projektet er voksne og ældre, som savner mening og fællesskab, og som vil kunne få glæde af at blive en del af de frivillige foreninger eller lokale fællesskaber.

Når vi ikke vælger at fokusere på enkelte grupperinger, men derimod arbejder med en bred målgruppe, skyldes det, at vi oplever behovet for at deltage i et fælleskab eller for at kunne bidrage som frivillig - og de mange positive effekter heraf - findes på tværs af hele målgruppen.

Vi tror på, at et samarbejde mellem dem, som har kontakten til målgruppen og de foreninger, der har brug for flere frivillige og/eller deltagere, kan skabe noget betydningsfuldt både direkte for de nye frivillige og indirekte for lokalområdet. 

Vi ønsker altså en indsats, hvor vi på tværs af foreninger og kommunen arbejder målrettet på at opspore potentielle frivillige og/ellere deltagere i målgruppen, samtidig med at vi understøtter foreningerne i at inkludere, rumme og fastholde medlemmer, som står uden for arbejdsfællesskabet som frivillige i foreningslivet i Rebild Kommune.

Der er så meget at vinde ved en fælles indsats, som kan løfte flere mennesker i puljens målgruppe til at deltage i en eller flere af Rebild kommunes mange fællesskaber - eller endda at blive frivillige bidragsydere i foreningslivet!

Vejviser til frivillige fællesskaber

Metoder og redskaber til at få FlereMed!

Læs om rejsen fra ensomhed til fællesskab i vores nyeste vejviser, der udforsker den forvandlende kraft af frivilligt arbejde. Dyk ned i personlige fortællinger, som den, der deler en rejse fra isolation og alkoholmisbrug til meningsfuld deltagelse i samfundet.

Vejviseren kaster lys over initiativet "FlereMed" drevetaf  Frivilligcenter Rebild, der har arbejdet sammen med Røde Kors Rebild og Rebild Kommune fra 2021 til 2023. Vi deler vores erfaringer, metoder og redskaber til at lette overgangen for dem uden sociale netværk og skabe større social lighed i deltagelsen i frivillige fællesskaber.

Vores vejviser til frivillige fællesskaber tilbyder praktisk viden og værktøjer til at bygge bro mellem foreninger, kommunale tilbud og enkeltpersoner. Vi udforsker, hvordan små handlinger som at spørge åbent, skabe konkrete matches og tilbyde støtte kan gøre en afgørende forskel.

Dyk ned i vejviseren og lad dig inspirere til at skabe forandring i dit eget lokalområde.

Velkommen til rejsen mod større social lighed og meningsfuld deltagelse i det frivillige fællesskaber!

Resultater i tal fra projektet

I løbet af perioden er i alt 164 personer blevet tilbudt hjælp til at komme ind i et frivilligt
fællesskab. Heraf er 101 personer aktivt hjulpet til at deltage i et konkret frivilligt tilbud.
Den relativt store forskel i antal personer, som er blevet tilbudt hjælp, og antal personer,
som bliver aktive deltagere i et fællesskab via FlereMed, afspejler, at det ofte først
er i den første afklaringssamtale med FlereMed, at det bliver tydeligt for den enkelte,
hvordan FlereMed kan hjælpe, og deraf om støtten er relevant.
Det er i sig selv positivt, at så mange personer bliver bekendte med FlereMed som
tilbud, da det højner sandsynligheden for, at vi når ud til mennesker, som ikke bliver
inviteret ind i frivillige fællesskaber gennem eget netværk. I de første to og et halvt
år har Sundhedscenteret og Center for Familie og Handicap i Rebild Kommune især
været aktive i at henvise til FlereMed.
Af de 101 personer, som er hjulpet ud i frivillige fællesskaber, er 39 frivillige (40%) og
62 deltagere (60%) på tværs af forskellige tilbud, der inkluderer alt fra samtale- og
gågrupper til museer, spillesteder, plejecentre og nørkleklubber.

Øget livskvalitet blandt deltagerne

”Mit liv vendte 180 grader, da jeg kom med i frivillige fællesskaber. Jeg har fået nye venner og bekendte, og jeg tager selv initiativer. Det gjorde jeg aldrig førhen. Nu deltager jeg både i receptioner og inviterer mine venner på udflugter og meget andet.”
(Aage, deltager i Fredagsbasserne).


Citatet sætter ord på den positive udvikling, som mange deltagere oplever i deres livskvalitet efter at være blevet en del af et frivilligt fællesskab. Ud fra de målinger, vi har lavet med udgangspunkt i WHO-5, er deltagerens livskvalitet steget fra en score på 50,6 ved den første afklarende samtale til 65,1 ved opfølgningssamtalen efter et halvt år – en stigning på 28,6%.

Når vi dykker ned i hvert spørgsmål, bliver det tydeligt, at der har været en positiv udvikling på tværs alle fem parametre. Der er især en bemærkelsesværdig stigning i, hvor ofte deltagerne føler, at de har haft en ”interessant dagligdag” (en stigning på 42%), følt sig ”rolige og afslappede” (en stigning på 41%) samt hvor ofte de har været ”glade og i godt humør” (en stigning på 32%). Alle tre aspekter er mere end fordoblet i perioden mellem den første afdækning og den anden  opfølgningssamtale.

FlereMed før en reel forskel

Resultaterne bekræfter tydeligt, at når frivilligcenteret, foreninger og kommunale medarbejdere samarbejder tæt for at sikre flere mennesker deltagelsesmuligheder i frivillige fællesskaber, opstår der synlige resultater. Dette  fremhæver potentialet i vores tilgang til at gøre en reel forskel og skabe meningsfulde forandringer for dem, der har mest brug for det.

Værktøjer og redskabet fra projktet


Plakat

Flyer, borger

Flyer, medarbejder

Flyer, forening

Samtaleværktøj

Overbliksark

Nyhedsbrev, eksempel

Hvem henvender projektet sig til?

Projektet henvender sig både til borgere, som er i målgruppen (se ovenfor) og fællesskaber eller foreninger, som er interesserede i flere deltagere eller frivillige.

Borgere i mål gruppen:

Voksne og ældre som savner mening eller fællesskab, og som vil kunne få glæde af at blive en del af de frivillige foreninger eller lokale fællesskaber kan få hjælp til at finde den helt rigtige forening eller det helt rigtige fællesskab at blive en del af.

Fællesskaber og foreninger:

Fællesskaber og foreninger tilbydes både hjælp med at finde nye deltagere og/eller frivillige samt hjælpe til godt værtsskab og fastholdelse af nye medlemmer.

Hvordan fungerer det?


Savner du mening eller fællesskab, eller kender du en, som gør?

Så kontakt FællesskabsGuiden