Skip to main content

Nyt spændende partnerskabsprojekt skal hjælpe flere børn og unge ud af ensomheden og ind i fællesskaberne

Nyhed fra den 30. juni 2023
Vi har hænderne helt oppe i vejret i disse dage. Vi er nemlig glade og stolte over at kunne fortælle, at vi starter et nyt og spændende projekt op med titlen ’Fællesskaber(e) – sammen om nye veje’.
 
Med dette projekt skal vi udvikle et nyt tværsektorielt partnerskab, hvor vi sammen på tværs af civilsamfund, kommune, erhvervsliv m.fl. skal hjælpe flere børn og unge i Rebild Kommune i alderen 13-30 år, ud af ensomhed og mistrivsel og ind i de frivillige fællesskaber. I partnerskabet skal vi over de næste 3,5 år arbejde med at:
  • Udvikle understøttende og brobyggende metoder og aktiviteter, som gør det lettere for de unge at komme i gang med og blive fastholdt i frivillige fællesskaber som aktive deltagere eller som frivillige.
  • Udvikle nye og innovative aktiviteter samt understøtte lokale foreninger i at nytænke igangværende, så det bliver muligt at inkludere flere.
Projektet skal munde ud i en samlet indsatsmodel for, hvordan vi sammen kan hjælpe flere unge ud af ensomhed og ind i fællesskabet i Rebild Kommune - og i resten af landet.
Projektet gennemføres af Frivilligcenter Rebild i tæt samarbejde med en række frivillige foreninger, Rebild Kommune, erhvervslivet og mange andre aktører. Vi er allerede 23 aktører i partnerskabet, og der er naturligvis plads til mange flere!
 
Der skal lyde en stor tak til Velux Fonden, som med en bevilling på 5.192.092 kr. har gjort projektet muligt. Du kan se nyheden fra Velux Fonden på deres hjemmeside, hvor du også kan læse om de andre projekter, som Velux Fonden har støttet under temaopslaget 'Psykisk Mistrivsel' https://veluxfoundations.dk/.../mental-trivsel-syv...